فلزیاب تایید محل هدف

توسط |2021-03-27T09:01:56+04:30مارس 27th, 2021|فلزیاب|

در هر نوع عملیات جستجو اینکه فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به یک محدوده ای واکنش نشان دهد بنابر این نمیباشد که در ان محدوده یا نقطه حتماً طلا یا هدف یا فلز مورد نظر وجود دارد و وجود یا بود و نبود هدف یا طلا یا فلز مورد نظر باید مورد ارزیابی دقیق از نظر نوع پاسخ قرار بگیرد زیرا منابع و امکانات یا فلزات یا جریانات مغناطیسی و فرکانسی و الکترو مغناطیسی یا یونی میتواند در ان محدوده وضعیتی را شبیه هدف یا طلا یا فلز مورد نظر شکل داده باشد و موجب پاسخ در سیستم یابنده شده باشد و با تغییر یا تعیین تنظیمات میتواند شرایط محدوده ایجاد کننده پاسخ را مورد بررسی قرار داده تا مشخص گردد واقعاً هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر است یا دیگر منابع است که تحت شرایط تغییرات میدان های دیگر یا تغییرات مولکولی وضعیت شبیه هدف مورد نظر را بازتاب داده است و عملکرد سیستمهای فرکانسی در این است که فرکانس را بازتاب داده و جریان انرژی و تشعشع خاص ان فلز یا طلا یا هدف مورد نظر را دریافت نماید و فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب زمانی توانایی بالایی در جهت تفکیک برای تشخیص و جلوگیری از خطا دارد که اپراتور یا کاربر بتواند با تعیین و تغییر اعداد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم طلا یا فلز مورد را تشخیص داده و تغییر تنظیمات بتوانند وضعیت هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را از ذرات مزاحم یا دیگر منابع جدا نماید تا خطا در تشخیص شکل نگیرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.