فلزیاب تاثیر مغناطیس منابع

توسط |2022-01-10T17:21:40+03:30ژانویه 10th, 2022|فلزیاب|

سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع در صحنه کار میتواند بر روی یکدیگر اثر مغناطیسی یا جریان جابجایی الکترونی را داشته باشد و بار الکتریکی مثبت و منفی منابع بر روی یکدیگر تاثیر میگذارد و این جریان اثر بر یکدیگر یا شکل گیری میدان های مغناطیسی میتواند شرایط سرجستجوگر یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ….. دچار تغییرات در وضعیت فاز نماید و با وجود چنین میدان های مغناطیسی در صحنه کار تعادل تشخیص در یابنده مغناطیسی به هم خواهد خورد و پاسخ به دلیل از این منابع شبیه هدف آشکار گردد و همین وضعیت میتواند در مگنتومتر یا تسلا ها نیز شرایط وجود یک منبع را ایجاد نماید و تراکم بالا در مغناطیس از وضعیت جریان منابع و مواد معدنی زمین بر روی مگنتومتر و تسلا پاسخ ایجاد مینماید و در این شرایط چون جریان جابجائی ذرات بار الکتریکی الکترون ها پدید می آید و در این نوع موقعیت میزان الکترون های رها یا آزاد شده یا انرژی از دست داده هم شکل خواهد گرفت که خود این حالت باعث شکل گیری وضعیت تراکم یون در این محدوده ها میگردد و موجب پاسخ در یون یاب میگردد و هم این پاسخ ها ارتباطی به وجود هدف یا طلا در ان محدوده ندارد و تاثیر تغییرات مغناطیسی و یونی منابع و مواد معدنی زمین است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.