فلزیاب بحث تفکیک کامل

توسط |2021-01-20T12:13:45+03:30ژانویه 20th, 2021|فلزیاب|

راهکار برای افزایش توانایی پاسخ دقیق فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به شرایط تعیین شده توسط اپراتور یا کاربر وابسته است و برای جداسازی در ان یابنده باید توجه نمود که شرایط پاسخ ان در کدام دسته است بصورت مغناطیسی عمل مینماید یا بصورت فرکانسی طلا یا فلزات یا اهداف را تشخیص می دهد و جریان ارسال و دریافت در مغناطیس با فرکانس در حرکت و تشخیص و تفکیک تفاوت وجود دارد و بحث تفکیک کامل در نوع تشخیص یابنده نهفته است و یابنده یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ….. ذاتاً توان تشخیص در تفاوت را داشته و قدرت تفکیک کامل با ثبات متعادل برای تشخیص فلزات یا منابع یا طلا را در زمین های متفاوت با عمق های مختلف با شرایط یکسان را ندارد و وضعیت زمین و منابع و تفاوت عمق در تشخیص سیستمهای یابنده مغناطیسی اثر مستقیم میگذارد و این هم از تغییرات بار الکتریکی در جریان انتشار مغناطیس برای حرکت در جهت خطوط منظم است و وقتی در حین حرکت این خطوط از نظم الکترونی در اثر تغییرات بار الکتریکی خارج میشود یا نظم ان تعادل را از دست می دهد توان تشخیص تغییرات بار الکتریکی با حالت اولیه از بین میرود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.