فلزیاب انرژی طلا

توسط |2022-03-24T10:37:10+04:30مارس 24th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی میدان الکتریکی از فرکانس
شکل گیری میدان الکتریکی از جریان حرکت الکترون و بار الکتریکی آن منبع سازنده الکترون است که ترکیب انرژی را پدید آورده و انرژی پدید آمده دارای بار الکتریکی الکترون مربوطه است و میدان الکتریکی را پدید آورده و این میدان الکتریکی خصوصیات جریان هدف یا طلا یا فلز یا مواد معدنی را داشته و جریان میدان الکتریکی یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی بر پایه فرکانس حاصله میباشد و بازتاب هر نوع میدان در یابنده فرکانسی توسط عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم مورد ارزیابی قرار گرفته و به نسبت نوع تنظیمات یابنده فرکانسی از خود واکنش در جهت پاسخ نشان می دهد و اصول تشخیص در یابنده فرکانسی به نسبت نوع تنظیم تعیین شده مشخص میگردد و جریان فرکانس در زمان انتشار یا بازتاب با خصوصیات خاص خود عمل نموده و این جدا بودن وضعیت انرژی و تشعشع و میدان خاص هر منبع در ذات انرژی و تشعشع ویژگی مخصوص خود را داشته و با دیگر منابع دارای ویژگی مشترکی نمی باشد و برای همین در بازتاب جریان مستقیم بدون ترکیب یا تبدیل با جریان دیگر منابع را دارا میباشد و این عامل باعث میگردد که مدار یابنده فرکانسی بازتاب برگشت منابع و فلزات و مواد معدنی را دریافت نموده و مورد اندازه گیری برای جداسازی در سمت تفکیک قرار دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.