فلزیاب اصول نحوه تشخیص فلزات

توسط |2021-09-28T12:26:05+03:30سپتامبر 28th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب مغناطیسی واکنش را بنابر شرایط تغییرات مغناطیسی یا فرکانسی انجام می دهند و فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف از جریان بازتاب شده در موقعیت مغناطیس یا فرکانس بهره میبرند وهمه منابع دارای شرایط بار الکتریکی به نسبت مغناطیسی یا غیر مغناطیسی خود میباشند که بارها میتواند مثبت و منفی باشد و زمانیکه تراکم جریان مغناطیس یا فرکانس بر فلزات یا منابع یا طلا از طریق یابنده وارد یا جابجا میگردد عمل جابجائی ذرات بار الکتریکی بین عامل ارسال کننده و هدف یا طلا یا فلز پدید می اید و پاسخ به فلزات یا طلا یا منابع شکل میگیرد و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب توان تشخیص شرایط تغییرات مغناطیسی یا فرکانسی فلزات یا طلا را در وضعیت عادی و قابل فهم برای قوانین تشخیص نداشته و چون در بر روی فلزات یا طلا پاسخ نمی دهد توان تشخیص جابجائی ذرات بار الکتریکی یا یون را در فلزات و طلا نداشته برای روی فلزات یا طلا با عمر زیاد نیز نخواهد داشت زیرا اصول واکنش بر تشخیص در پاسخ بر حرکت ذرات بار الکتریکی است و اگر یک سیستم نتواند بار الکتریکی یا یون یک منبع را در وضعیت اولیه عادی تشخیص دهد در شرایط دیگر نیز نمیتواند تشخیص دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.