فلزیاب اختلاف تشخیص از میدان مغناطیس عمودی و افقی

توسط |2022-11-01T21:56:23+03:30نوامبر 1st, 2022|فلزیاب|

مغناطیس زمین دارای زاویه است و بصورت افقی کامل نمیباشد ولی میدان های که حالت ترکیبی میگیرد میتواند شرایط میدان مغناطیس افقی یا عمودی را پدید آورد و در جریان ترکیب میدان های مغناطیسی پدید آمده از تغییرات لایه های زمین که دارای تفاوت در طبقات از نظر نوع ترکیب بافت و آلیاژ یا جنسیت یا تغییرات توده ای یا رگه ای در کنار یکدیگر قرار میگیرند این میدان ها پدید میاید و زمانیکه بر هم فشار وارد مینمایند به نسبت جریان فشار بر یکدیگر و نوع حالت عمودی یا افقی بودن در تغییرات لایه زمین یا ترکیب مواد معدنی در محدوده ای در کنار هم میدان های مغناطیسی یا میدان های با بار الکتریکی منفی و الکترومغناطیس با بار الکتریکی منفی بالا و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت پایین شکل میگیرد که این میدان ها میتواند در تشخیص یابنده ها یا فلزیاب ها اختلاف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا حتی خطا در تشخیص را پدید آورد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.