فرکانس فلزیاب تصویری نرم افزار رادار تفکیک دار

توسط |2022-04-23T15:29:54+04:30آوریل 23rd, 2022|فلزیاب تصویری|

نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانس رادار
نرم افزار تصویری یا برنامه تصویری مربوط به یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که عمل اسکن یا تشخیص فلزت یا طلا یا اهداف را انجام می دهد در اصل شرایط نرم افزار با تشخیص فرکانس مانند رادار تصویری را دارا میباشد و یابنده تصویری یا اسکنر تصویری که در شرایط تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف میباشد دارای نرم افزار خاص مربوط به خود خواهد بود و نرم افزار ها میتواند بصورت عمومی باشد ولی نحوه کارکرد نرم افزار ها در شرایط عمومی وابسته به نوع جریان عملکردی مدار اصلی یابنده تصویری یا اسکنر تصویری باشد و نرم ا فزار در شرایط تشخیص دستور گرفته شده از سیگنال اعلام شده از مدار اصلی و تنظیمات مربوط به مدار عمل نموده و لکه رنگ ها یا عدد وی دی ای در لکه رنگ نرم افزار تفکیک رنگ با شرایط تشخیص دستور داده شده در مدار اصلی و تنظیمات قبل تصویرگیری بر روی نرم افزار عمل نموده و دستور درست بر روی تنظیمات اصلی یا پایه ای و تنظیمات نرم افزار شرایط تشخیص و تفکیک درست و آشکار نمودن لکه رنگ ها مربوط به هدف یا فلزات یا طلا یا ذرات مزاحم را شکل می دهد و آشکار مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.