فلزیاب واکنش طلا در میدان خلاء

توسط |2022-06-05T13:50:29+04:30ژوئن 5th, 2022|دسته‌بندی نشده|

فلزیاب حاصل پاسخ از خلاء فرکانسی مغناطیسی
پدید شکل گیری میدان های مغناطیسی یا الکتریکی یا میدان های فرکانسی از منابع و فلزات یا سنگ ها و کانیها میتواند محدوده های ایجاد نماید که بین اثر ترکیب یا تبدیل میدان ها در نقطه ای غیر مشترک بر هم باشد و خود جریان این میدان های الکتریکی و مغناطیسی یا الکترو مغناطیس که بر هم نیرو وارد مینماید عامل ترکیب میدان های دیگر شده که دارای ریز اتم ها یا الکترون ها با بار وابسته به شرایط تغییر یافته باشد که سرعت و عملکردی با وضعیت بالاتر و ترکیبی با نظم بهتری باشد که ایجاد خطا در تشخیص را در یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا یابنده نموده و حاصل این نقاط شرایطی از وضعیت خلاء مغناطیسی یا فرکانسی باشد و جریان الکترونی میدان های مغناطیسی یا فرکانسی پدید آید و این میدان ها نیز بر یکدیگر نیرو وارد نمود ترکیب شده یا شرایط فشار ناپایدار در زمان را شکل دهند و از این ترکیب یا جابجائی وارد نمودن نیرو بریکدیگر میدان های دیگر پدید آید که مابین شکل گیری میدان های جدید وضعیت خلاء پدید آید و این خلاء ها ترکیبی وضعیتی مانند یک هدف یا طلا یا فلزات را برای دید یابنده ایجاد نماید و باعث واکنش خطا در تشخیص فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از نوع فرکانسی یا مغناطیسی گردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.