فلزیاب فرکانسی عدد وی دی ای یون مغناطیس

توسط |2022-06-18T18:59:06+04:30ژوئن 18th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی تشخیص جریان یون و مغناطیس
در هر پدید دارای جریان میدان الکتریکی وضعیت جریان مغناطیس و یون نیز وجود دارد و پدید مغناطیس از جریان میدان الکتریکی میباشد و یون نیز از حاصله انتهای عملکردی میدان الکتریکی و مغناطیسی در جهت از دست دادن انرژی و بار الکتریکی آن الکترون میباشد که منبع اصلی در روند حرکت الکترون در شکل دهی میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و الکترو مغناطیسی جدا مربوط به خود را پدید میاورد و میدان الکتریک و مغناطس و الکترو مغناطیس و یون هر پدیده وابسته به نوع الکترون و بار الکتریکی آن منبع دارای الکترون است و خصوصیات خاص آن یون نیز میتواند در جریان وضعیت همان الکترون باشد زیرا خود یون الکترون رها شده از جریان چرخش الکترون ها و پدید فاصله گرفتن میدان ها در حرکت حوله محور سطح خارجی منبع سازنده میباشد و در جریان نحوه عملکرد یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی مدار دارای توانائی تشخیص هر نوع میدان و جریان و یون و مغناطیس میباشد و بازتاب هر نوع جریان را مورد ارزیابی قرار داده و ان عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم که تعیین میگردد میتواند توان اندازه گیری جریان تراکم یونی یا مغناطیسی را در محدوده صحنه کار نیز مورد اندازه گیری در مدار خود قرار دهد و این از خصوصیات جریان مدار با اصل رادار میباشد که که توان جداسازی همه منابع را در اصول تشخیص و تفکیک خود برای دید بهتر نسبت به جریانات بازتاب شده را دارا است و همه منابع و فلزات و جریانات موجود دارای انرژی و تشعشع و یون و مغناطیس و میدان الکتریکی یا مغناطیسی یا الکترو مغناطیس خاص خود نسبت به ذات جریان شکل گیری الکترون و بار الکتریکی خود میباشند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.