فلزیاب فرکانسی حرکت فرکانس طلا

توسط |2022-07-05T20:13:39+04:30جولای 5th, 2022|فلزیاب|

جریان انتقال فرکانس در فلزیاب فرکانسی
حرکت الکترون با بار الکتریکی خاص به ذات خود تمایل و توان حرکت داشته و در حین حرکت الکترون با بار الکتریکی خاص خود جریان انرژی و تشعشع و مغناطیسی و الکتریکی و الکترو مغناطیس متعلق به همان جریان الکترون با بار الکتریکی را پدید می آورد که نشات گرفته از انرژی پدید آمده در حرکت الکترون ها با بار الکتریکی خاص همان الکترون میباشد و خود انرژی و تشعشع یا فرکانس که در مدار یک رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی ایجاد میگردد در اصل جریان حرکت الکترون ها با بار الکتریکی است که شرایط انرژی و تشعشع را پدید می آورد که این جریان شکل گیری انرژی و تشعشع خود در حالت غالب حرکت الکترون ها میتواند فرکانس را شکل دهد که این فرکانس یا انرژی و تشعشع دارای وضعیت مغناطیسی یا الکتریکی و الکترو مغناطیس مربوط به الکترون و بار الکتریکی اولیه میباشد و شرایط فرکانس خود در غالب بار الکتریکی آن الکترون که انرژی و تشعشع را پدید آورده است حرکت و عمل مینماید و فرکانس حاصله بصورت مستقل با داشتن جریان میدان الکتریکی و مغناطیسی و الکترو مغناطیس منتشر شده و در غالب تشخیص بنابر عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم بازتاب جریانات متفاوت الکترون با بار منفی و مثبت مربوط به انرژی و تشعشع دارای وضعیت مغناطیسی و الکتریکی و الکترو مغناطیس را مورد جداسازی قرار داده و هدف تعیین شده را برای تفکیک عامل واکنش قرار می دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.