فلزیاب فرکانسی تفکیک برگشت فرکانس طلا

توسط |2022-03-24T23:12:19+04:30مارس 24th, 2022|فلزیاب تصویری, فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی جریان انتشار و بازتاب
زمانیکه انرژی و تشعشع فرکانس را پدید می آورد خطوط الکترون ها با بار الکتریکی وضعیت حرکتی خواهد داشت که به این جریان انرژی و تشعشع بصورت ذاتی خود دارای جریان میدان الکتریکی و مغناطیسی و به طبع الکترو مغناطیس خواهد بود که وابستگی ترکیب و شکل گیری از جریان همان انرژی و تشعشع را این میدان ها در خود داشته و در این فرایند الکترون ایستا جریان فرکانس ایستا با انرژی و تشعشع ثابت در جریان حرکت الکترون پدید آمده را دارد که موج سه بعدی از این محدوده شکل میگیرد که موقعیت میدان ها را با ترکیب خاص در این محدوده وضعیت ایجاد نیرو و جابجائی را در حرکت دارا خواهد بود و از آنجا که با شکل موج پدید آمده از جریان ولتاژ در سر آنتن وجود ندارد شرایط شکل الکترون ایستا در حالت سه بعدی از وضعیت حرکت الکترون ها در عامل انتشار یا جذب است و با جریان الکتریکی یا مغناطیسی یا الکترو مغناطیس زمین دچار ترکیب یا تغییر نمیشود و توان بالائی در این حالت در حرکت ذرات بار الکتریکی خود از الکترون مربوط به انرژی و تشعشع متعلق به فرکانس را دارا است و خطوط حرکتی انتشار و جذب بصورت مستقیم و مستقل میباشد و این از خصوصیات فرکانس حاصل از جریان انرژی و تشعشع با شرایط خاص بدون انتقال مستقیم با جریان ولتاژ در سر آنتن یا سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده است که میتواند چنین وضعیتی را در فلزیاب فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم طبق اصول رادار فرکانسی شکل میدهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.