فلزیاب شعاع زن نقطه زن ترکیبی

توسط |2022-04-07T22:56:56+04:30آوریل 7th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب ترکیبی بکار گیری در دو حالت
میتوان با انتن از فاصله دور شعاع زنی و بعد نقطه و دیواره هدف را با انتن مشخص نموده و سپس با تصویر ان محدوده و نقطه مرکز هدف را مورد بررسی و تائید قرار میدهند تا تمامی احتمالات برای مشخص نمودن هدف واقعی از دیگر منابع و ذرات مورد ارزیابی قرار گرفته وکارائی در تفکیک و تشخیص افزایش یابد و خطا تا حد ممکن از بین برود یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از نوع ترکیبی از فقط در نوع فرکانسی با تنظیمات ذکر شه میباشد و یابنده ترکیبی فرکانسی از پیشرفته ترین نوع یابنده های دنیا میباشد که میتواند با انتن شعاع زنی و نقطه زنی نموده و با صدا زمینه یا تصویری ان نقطه و محدوده را مشخص نمود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.