فلزیاب تضمین تفکیک طلا در عمق

توسط |2022-04-14T13:54:52+04:30آوریل 14th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب تضمین تفکیک
تفکیک در یابنده در زمان تست و تمرین مشخص میگردد و تضمین در تفکیک با تفکیک طلا در عمق مشخص میگردد و تضمین کار یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در حین جستجو آزمایشی مشخص میگردد و در زمان تمرین در صورتیکه اپراتور یا کاربر توانسته باشد همه اصول عملکردی و نوع پاسخ و واکنش یابنده را بدست آورده باشد و بر آن آشنائی کامل پیدا نموده باشد در صحنه کار اصلی میتواند اصول دقیق را برای مشخص نمودن محدوده هدف اصلی بکار ببرد و اینکه تضمین تفکیک با تفکیک طلا در زمان تمرین مشخص میگردد برای این است که اپراتور یا کاربر مطمئن به عملکرد سیستم یابنده و توان تضمین آن گردد که در زمان کار در صحنه کار اصلی بداند سیستم یابنده درست عمل مینماید و در صحنه کار اصلی دیگر اپراتور یا کاربر است که باید تضمین درست عمل نمودن خود را مشخص نماید تا محدوده هدف را درست مشخص نماید یا میتوان ابراز نمود که یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که در زمان تمرین توانسته است یک هدف را در سطح و عمق تفکیک نماید توان خود را نشان داده و تضمین تفکیک آن اثبات شده است با وجود چنین یابنده ای موفقیت در صحنه کار اصلی برای پیدا نمودن هدف واقعی دیگر بستگی به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر در زمینه فعالیت خود دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.