طبقات میدان الکترو مغناطیس فلزیاب فرکانسی

توسط |2022-02-05T08:40:12+03:30فوریه 5th, 2022|فلزیاب|

شکل گیری فرکانس عاملی بر پدید آمدن میدان الکتریکی و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت میگردد و طبقات میدان های الکترو مغناطیس به نسبت نوع فرکانس پدید آمده متفاوت است و الکترو مغناطیس شکل گرفته از مدار یابنده فرکانسی یا رادار فرکانسی دارای طبقه خاص خود در ارسال و اندازه گیری باز تاب برگشت آن در محدوده خود میباشد و آن دسته سیستمهای که فرکانس را در محدوده ایکس ویو رادار و اف ام FM یا ای ام AM یا فرکانس های کوتاه یا بصورت نور یا مادون قرمز منتشر مینماید جریان میدان الکترو مغناطیس آنها متفاوت است و شرایط میدان الکترو مغناطیس آنها از دید انتشار و بازتاب یکسان نمی باشد و هر کدام از این دسته فرکانس ها در شرایط شکل گیری میدان الکترو مغناطیس مربوط به خود را منتشر نموده و در مقابل بازتاب همان را مورد بررسی قرار می دهند و یکی از دلایل تفاوت آنها وضعیت شکل گیری نوع میدان فرکانسی آنها بنابر پدیده تعداد و زمان و قدرت انرژی و نوع انرژی است که مدار فرکانسی شکل میگیرد دسته بندی میگردند و به همین میزان میدان الکترو مغناطیس پدید آمده از آنها متفاوت است و آن دسته از فرکانس ها که با جریان ولتاژ سوار برهم عمل نموده یا بر سر آنتن آنها توان ولتاژ وارد میگردد خود دارای شکل موج میباشد در حال غیر مستقل هستند و توان حرکتی بالائی ندارند ولی در رادارها یا یابنده ای فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارا هستند و از فرکانس ایکس ویو بهره میبرند موج و میدان الکترو مغناطیسی و میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبتی را که منتشر مینماید با ولتاژ در سرجستجوگر یا آنتن همراه نمیباشند بلکه انرژی و تشعشع از دو منبع متفاوت در مدار پدید میاید و انرژی و تشعشع بر هم سوار شده و ترکیب فرکانس مستقل مستقیم خطی را ایجاد مینمایند و برای همین میدان الکترو مغناطیس و الکتریکی مجزا از هم منابع و فرکانس ها را دارا هستند که باند یا طبقه آن با همه میدان های فرکانسی و الکترو مغناطیس متفاوت است و جریان مربوط به ارسال خود را در بازتاب اندازه گیری مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.