ردیاب خوراکی جیوه ای

توسط |2022-04-09T11:12:10+04:30آوریل 9th, 2022|فلزیاب|

خوراکی شاقولی یا دسته انتن
اینکه دقت شاقول بیشتر است یا دسته انتن عملکرد دسته انتن بخاطر اینکه میتواند تک دسته و جفت دسته بصورت مجزا عمل نماید و دسته آنتن توان قدرت شعاع زنی و نقطه زنی بهتری را نسبت به شاقولی دارا است ولی گروهی تمایل به خرید شاقول داشته زیرا در زمینه کار با شاقول وارد هستند و از شاقول میتوانند جواب خوب بگیرند
اگر با شاقولی میتوانید کار کنید و بر روی عملکرد ان حرفه ای میباشید و بلد هستید سیستم خوبی در عملکرد خوراکی ها میباشد و این در صورتی است که با عملکرد و نحوه کار شاقولی آشنائی کامل دارد با شاقولی عمل نمائید و در صورتیکه با شاقولی خوراکی نمیتوانید کار نمائید یا عملیات کار با انرا نمی دانید از شاقولی خوراکی بهره نبرید
آنتنی خوراکی برای خصوصیات تشخیص محدوده و مرکز هدف توانائی بالاتری نسبت به شاقولی دارد زیرا در آنتنی خوراکی روش های خاص تشخیص وجود دارد ولی در شاقولی خوراکی شرایط خاص مربوط به تشخیص اهداف وجود ندارد
در هر صورت نوع خوراکی آنتنی یا خوراکی شاقولی در ترکیب تشخیص هدف اصلی در صحنه کار اصلی توان تشخیص و جداسازی منابع مزاحم از هدف اصلی را ندارد
کار با دسته انتن راحت تر است و هر فرد مبتدی با تمرین و رعایت اصول ان میتواند روش کار با ان را یاد بگیرد و با تک دسته انتن شعاع زنی نموده و با جفت دسته انتن شعاع زنی و نقطه زنی نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.