رادار فرکانسی فلزیاب فرکانسی تفاوت خلاء الکترو مغناطیس مثبت

توسط |2022-10-31T18:15:36+03:30اکتبر 31st, 2022|فلزیاب فرکانسی|

مدار رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی آماده ایجاد ارتباط برای انتشار میگردد و در زمان شکل گیری میدان فرکانس از انرژی و حرارت و تشعشع وضعیت میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت هم پدید میاید که جریان میدان فرکانس مربوط به مدار رادار فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی فرکانسی یا معدن یاب فرکانسی در زمانیکه بر میدان ها دیگر وارد میگردد میتواند جریان خلاء انرژی از تغییرات الکترونی در میدان های دیگر ایجاد نماید و میدان های دیگر را در حالت تغییر شرایط میدان پذیری در وضعیت میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت قرار دهد که میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت متعلق به فرکانس مدار رادار با میدان الکترومغناطیس میدان های دیگر در نقطه مشترک بر هم نیرو وارد نموده که پدید خلاء انرژی در تغییرات الکترونی میدان وارد شده بر آنرا با موقعیت موج سه بعدی فرکانسی در نقطه فشار نیرو و اشتراک میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت نیز پدید میاید و خاصیت غالب شدن میدان فرکانس رادار بر دیگر میدان ها شکل میگیرد و در این شرایط در صورتیکه یک سیم پیچ در درون آهنربا کربنی قرار بگیرد این قانون از طریق مدار رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی به سیم پیچ منتقل شده و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت با شرایط تغییر آند منفی در آهنربا وضعیت کاتد یا مثبت برده و آهنربا دیگر جریان مغناطیس را دارا نمیباشد بلکه میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت مربوط به فرکانس منتشر مینماید و این یکی از سنسورها و حسگرهای قوی در رادار فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.