خطا فلزیاب وی ال اف مغناطیسی

توسط |2022-02-12T17:46:51+03:30فوریه 12th, 2022|فلزیاب مغناطیسی|

شرایط خطا فلزیاب مغناطیسی در تفکیک
مغناطیس در حالت شکل گیری در وضعیت بار الکتریکی منفی است و زمین و بیشتر منابع دارای بار الکتریکی منفی میباشند که دارای میدان های مغناطیسی با ترکیب ها و شکل ها و نیرو یا توان متفاوت باشند میتوانند بر یکدیگر نیرو وارد نموده و شرایط تشخیص گوناگون بدون ثبات برای یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی پدید آورد که موجب خطا در تشخیص یابنده مغناطیسسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و … و ردیاب مغناطیسی گردد و در شرایط عملکرد میدان مغناطیس سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور مغناطیسی یابنده مغناطیسی تغییرات یا نیرو مغناطیس زمین و منابع دیگر و بازتاب انرا نمیتواند در جریان خود نادیده بگیرد یا تغییرات مغناطیسی از همه منابع میتواند در جریان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی اثر مستقیم بگذرد و مغناطیس یا شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر و مدار یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی که با وضعیت ترکیب ولتاز چپدید امده است از میدان های دیگر وضعیت تغییرات نیرو ایستا خود را از دست داده و واکنش نشان می دهد که خود عامل خطا در تفکیک فلزات یا طلا نسبت به سنگ ها یا کانیها یا ذرات مزاحم یا فلزات پوسیده گردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.