حذف ذرات مزاحم فلزیاب تفکیک طلا

توسط |2022-03-25T19:11:33+04:30مارس 25th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب حذف میدان غالب ذرات مزاحم
تفکیک در اصل میتواند ان دسته میدان های که از ذرات مزاحم و کانیها و سنگ ها و جریانات متفاوت میباشد و وضعیت میدان غالب بر تشخیص یابنده میباشد را حذف نماید و وضعیت تشخیص فلزات و طلا و کانیها با توجه با تفکیک قابل تشخیص است و یکی از کارهای تنظیمات پایه اساسی در این است که بتواند میدان های غالب مربوط به ذرات مزاحم یا کانیها یا سنگ ها یا مواد معدنی و منابعی که مورد نظر نمیباشد را حذف نموده یا از دید یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب و رادار زمینی دستی خارج نموده و موجب گردد که این میدان های غالب مربوط به منابع دیگر خود را به جای هدف اصلی یا طلا فلزات مورد نظر نشان ندهد در نتیجه برای حذف میدان غالب ذرات مزاحم توسط یابنده شرایط نوع تشخیص توسط مدار و تنظیمات ان اثر متقابل داشته و برای اینکه بتوان جریان جداسازی را انجام داده باید توجه نمود که این یابنده با فرکانس عمل مینماید یا با مغناطیس جداسازی مینماید اگر با فرکانس یابنده عمل مینماید توان جداسازی انرژی و تشعشع یا میدان هدف را از دیگر میدان های مزاحم غیر مفید را خواهد داشت و در صورتیکه یابنده با مغناطیس عمل نماید تفاوت میدان های غیر مفید از یک منابع هم شکل هم را نمیتواند جداسازی نماید و یابنده مغناطیسی در کل خطا در تشخیص را به همراه خواهد داشت

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.