حذف ذرات فلزیاب فرکانسی با خواص فرکانسی

توسط |2022-06-08T11:54:34+04:30ژوئن 8th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی حذف از طریق خواص فرکانسی
وقتیکه فرکانس در شرایط مدار متعلق به رادار منتشر میگردد میتواند از هر منبع و مانعی عبور نموده یا در جریان حرکت بر میدان دیگر منابع یا موانع و فلزات و مواد نیرو وارد نماید و فرکانس منتشر طبق اصول رادار دارای میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت میباشد که نشات گرفته از جریان میدان فرکانس منتشر شده است شرایط غالب را به همراه خواهد داشت و میدان الکترو مغناطیس مثبت شکل گرفته در فرکانس میتواند بر دیگر منابع و فلزات فشار وارد نموده و ترکیب یا تبدیل گردد و در صورت وارد شدن فرکانس و میدان های مربوط به فرکانس بر منابع و مواد و فلزات و طلا بطور طبیعی جریان ترکیب یا تبدیل شکل گرفته و بازتاب به سمت مبداء ارسال کننده جریان فرکانس شکل خواهد گرفت و مدار یابنده فرکانسی یا رادار این بازتاب را مورد اندازه گیری و تشخیص قرار داده میتواند و در صورتیکه در تنظیمات دستور به تفکیک ان داد نشده باشد ان بازتاب فرکانس از منابع دیگر را از دید خود حذف مینماید و وضعیت عدم پاسخ را پدید میاورد و این شرایط نحوه تشخیص یابنده فرکانسی یا رادار طبق خواص فرکانسی میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.