تفاوت فلزیاب مغناطیسی و فرکانسی در خطوط بازتاب

توسط |2023-04-28T15:32:18+04:30آوریل 28th, 2023|فلزیاب|

تفاوت در انتشار مغناطیس یا فرکانس برای عبور از میدان ها ترکیبی و تبدیلی و منابع و اهداف و سنگ ها و کانیها و لایه های زمین متفاوت است و خطوط بازتاب برگشت میدان ها در فلزیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی تفاوت زیادی وجود دارد و در روش حرکتی با سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور مغناطیسی در نوع فلزیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی زمانیکه مغناطیس منتشر میشود و با دیگر میدان های مغناطیس یا میدان منابع و مواد معدنی و سنگ ها و کانیها برخورد میکند اثر عبوری نداشته یا مغناطیس از موانع عبور نمیکند با ایجاد شدن تغییرات در میدان مغناطیس منتشر شده از برخورد با دیگر میدان ها شرایط بازتاب میدان مغناطیس در برگشت شگل میگیرد و باعث ایجاد بی تعادلی یا به هم ریختی در انتشار مغناطیس و بالانس زمینی میگردد و ارسال و دریافت میدان مغناطیس در یک خط است و در زمانیکه مغناطیس منتشر میشود و با دیگر میدان ها برخورد میکند بازتاب در برگشت از دیگر میدان ها باعث میگردد که انتشار مغناطیس از یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مختل شود و دیگر عمل انتشار مغناطیس در روش حرکتی با سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور مغناطیسی انجام نشود  و همین به ریختگی در انتشار مغناطیس در فلزیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی موجب میگردد بازتاب اولین برگشت را اندازه گیری نماید و پاسخ یا واکنش نشان دهد و برای اینکه انتشار در یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی  به حالت عادی دو باره عمل نماید باید تنظیمات را مجدداً انجام داد  یا دوباره بالانس زمینی یا ریست یا بازگشت به حالت اولیه برای انتشار مغناطیس انجام شود که این شرایط خود یکی از عوامل کاهش توان نفوذ مغناطیس به عمق زمین میگردد و در فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی خطوط حرکت انتشار فرکانس توان عبور از میدان های ترکیبی دارد و مدار یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی میتواند بازتاب میدان های تبدیلی از دیگر منابع را طبق تنظیمات از هم جداسازی نماید و در زمانیکه فرکانس منتشر میشود در صورتیکه با میدان های دیگر و مواد معدنی و منابع و کانیها و سنگ ها برخورد نماید و فرکانس در حالت بازتاب قرار بگیرد انتشار فرکانس از یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی قطع نمیشود و به انتشار منظم فرکانس مدار ادامه می دهد و فرکانس عمل حرکت در مسیر خود را خواهد داشت و خطوط فرکانس در انتشار بازتاب با همدیگر در فاصله معین در یک زمان و متعادل به انجام میرسد و در فرکانس بازتاب برگشت در انتشار فرکانس اثر ندارد و این یکی از عوامل نفوذ فرکانس به عمق زمین برای تفکیک و تبعیض طلا و انواع فلزات میگردد یا مدار یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی به شکل مستقل از خطوط متفاوت عمل انتشار و بازتاب را انجام میدهند و انتشار فرکانس و برگشت فرکانس در یک خط مشترک عمل نمیکنند و با هم تداخل ندارند

 

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.