اسکنر تصویری اصول تفکیک میدان طلا

توسط |2022-04-22T08:34:51+04:30آوریل 22nd, 2022|فلزیاب تصویری|

اسکنر تصویر با اصول رادار
یابنده تصویری یا فلزیاب تصویری یا اسکنر تصویری باید طبق اصول رادار با فرکانس عمل نماید و اسکنر تصویری یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی تصویری با جریان فرکانس میتواند اهداف و فلزات و طلا و ذرات مزاحم را از همدیگر جداسازی نماید و اسکنر تصویری فرکانسی انچه که ارسال مینماید با وجود میدان های الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت عاملی میگردد که بازتاب برگشت نیز از ترکیب ظرفیت یا تبدیل ظرفیت میدان ها در جریان همان وضعیت فرکانسی و میدان های وابسته به ان باشند و این شرایط در مدارات یابنده های فرکانسی قابل تشخیص برای جداسازی در جهت تفکیک است و همین یکی از عوامل کاربرد فرکانس در اسکنر تصویری فرکانسی است و فرکانس که منتشر میگردد میدان الکترو مغناطیس با غالب بودن میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت را دارا خواهد بود که همین شرایط در ارسال موجب میگرد که در بازتاب نیز همین نوع میدان ها از اهداف و منابع و فلزات و طلا منعکس گردد و مدار یابنده فرکانسی در وضعیت اسکنر تصویر توان جداسازی این میدان ها را از یکدیگر طبق عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارا میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.