آنالیز فلزیاب تصویری فرکانسی

توسط |2022-02-11T12:05:43+03:30فوریه 11th, 2022|فلزیاب تصویری|

آنالیز پاسخ صحیح فلزیاب تصویری
آنالیز و فیلتر در یابنده اسکنر تصویری زمانی قابل انجام برای تفکیک است که آن یابنده اسکنر تصویری یا فلزیاب تصویری شرایط تشخیص فرکانس و میدان های مربوط به ان را داشته باشد و اسکنر تصویری یا یابنده تصویری در صورتیکه در دسته یابنده های فرکانسی طراحی شده با اصول رادار باشد میتواند فلزات و طلا و ذرات مزاحم و کانیها و سنگ ها منابع را تفکیک نموده و جداسازی نماید و این از شرایط بهره گیری از فرکانس در تشخیص میباشد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که بصورت تصویری یا اسکنر تصویری طراحی و تولید و ارائه میگردد برای اینکه بتوان در دسته سیستمهای قرار بگیرد که شرایط جداسازی یا تشخیص را برای اپراتور فراهم آورد باید فرکانسی باشد و در تنظیمات پایه ای یا اساسی خود دارای تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم باشد و در اسکنر تصویری نرم افزار نیز باید شرایط آنالیز یا فلیتر را برای جداسازی دارا باشد که این آنالیز یا فیلتر در یابنده اسکنر تصویری در صورتی قابلیت تشخیص را دارا خواهد بود که مدار اصلی اسکنر تصویری با اصول فرکانس عمل نماید و نرم افزار یابنده اسکنر تصویری فرکانسی را اپراتور یا کاربر میتواند قبل از تصویرگیری تنظیمات را تعیین نموده و بعد از تصویرگیری با آنالیز و فیلتر نوع اهداف منابع و فلزات و ذرات مزاحم و کانیها را جداسازی نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.