ژانویه 2021

فلزیاب مغناطیسی میدان مغناطیس بار الکتریکی

توسط |2021-01-31T14:03:24+03:30ژانویه 31st, 2021|فلزیاب مغناطیسی|

در فلزیاب مغناطیسی ولتاژ شرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر را شکل می دهد و بار الکتریکی میدان مغناطیس با حالت فشار نیرو بر گرفته از ولتاژحرکت نموده حرکت بار الکتریکی میدان مغناطیس در فلزیاب مغناطیسی [...]