آوریل 2021

مگنتومتر یون یاب فلزات غیر مغناطیس غالب

توسط |2021-04-26T08:28:37+04:30آوریل 26th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

فلزات پارا مغناطیس یا طلا یا ان دسته از فلزات و منابع و مواد غیر مغناطیس که دارای جریان بار الکتریکی مثبت و میدان الکتریکی مثبت هستند و در درون مولکول خود جریان بار الکتریکی [...]