اکتبر 2021

مگنتومتر دیا مغناطیس گردابی دفعی

توسط |2021-10-26T08:30:02+03:30اکتبر 26th, 2021|فلزیاب|

جریان فلزاتی با بار الکتریکی مثبت دارای میدان الکتریکی مثبت است و جریان انرژی و تشعشع با الکترون مثبت را دارا است و این خصوصیات فلزاتی مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس است که توان [...]