سپتامبر 2022

یک ردیاب الکترونیکی

توسط |2022-09-23T00:05:22+03:30سپتامبر 23rd, 2022|فلزیاب|

اینکه یک ردیاب الکترونیکی یا فلزیاب آنتنی یا ردیاب بخواهد یک حفره خالی یا چاه یا قنات یا جای دست خورد را تشخیص دهد و محل انرا مشخص نماید باید از نوع فلزیاب انتنی فرکانسی [...]