نوامبر 2022

فلزیاب فرکانسی و مغناطیسی انتشار فرکانس مغناطیس

توسط |2022-11-07T20:07:41+03:30نوامبر 7th, 2022|فلزیاب|

در صورتیکه یابنده مغناطیسی باشد میدان مغناطیس با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی را منتشر نموده فقط میتواند حالت خواص میدان مغناطیسی و غیر مغناطیسی فلزات و منابع را تشخیص دهد که مغناطیس [...]