دسامبر 2023

فلزیاب اصول عملی

توسط |2023-12-03T12:38:07+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

اصول عملی کار یک فلزیاب پیشرفته یا یابنده پیشرفته در این است که شرایط طراحی مدار آن فلزیاب یا یابنده خصوصیات آشکار سازی میدان فلزات را داشته باشد و مهمتر این است که یک فلزیاب [...]

جولای 2023

فلزیاب فرکانسی نفوذ میدان الکترو مغناطیس

توسط |2023-07-03T11:38:47+04:30جولای 3rd, 2023|فلزیاب فرکانسی|

مدار رادار فرکانسی یا هر نوع یابنده فرکانسی بصورتی طراحی  میگردد که در انتشار فرکانس دارای میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا به نسبت میدان الکترومغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی باشد که [...]

می 2023

مارس 2023

ژانویه 2023

فلزیاب تفکیک دار ترکیب حذف خطا

توسط |2023-01-16T09:49:17+03:30ژانویه 16th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

ترکیب کار یابنده برای تفکیک DISCRIMINATE در تشخیص اهداف و فلزات به نسبت نوع انتشار مغناطیس Magneticیا فرکانس Frequency در جریان جداسازی میتواند وضعیت حذف خطا را دسته بندی نماید تا بتواند اپراتور یا کاربر [...]

نمایش مطالب بیشتر