فوریه 2022

شعاع زن خطا تفکیک

توسط |2022-02-14T12:34:01+03:30فوریه 14th, 2022|فلزیاب آنتنی|

شعاع زن خطا تفکیک را در زمانی دارا خواهد بود که ان شعاع زن دارای مدار طراحی شده طبق اصول رادار نباشد و نوع عملکرد شعاع زن که از اصول رادار در طراحی مدار خود [...]