جولای 2023

فلزیاب فرکانسی نفوذ میدان الکترو مغناطیس

توسط |2023-07-03T11:38:47+04:30جولای 3rd, 2023|فلزیاب فرکانسی|

مدار رادار فرکانسی یا هر نوع یابنده فرکانسی بصورتی طراحی  میگردد که در انتشار فرکانس دارای میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا به نسبت میدان الکترومغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی باشد که [...]