مارس 2021

فلزیاب شکل گیری مادون قرمز

توسط |2021-03-15T09:04:13+03:30مارس 15th, 2021|فلزیاب|

شکل گیری مادون قرمز از وضعیت ایجاد حرارت در منابع حاصل میگردد که حرکت الکترونی ایجاد انرژی نموده و انرژی دارای حرارت خاص منبع خود است و با وجود حرارت پدید مادون قرمز از انرژی [...]