ژانویه 2021

فلزیاب فرکانس خاص تفکیک

توسط |2021-01-20T17:10:21+03:30ژانویه 20th, 2021|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی برای تشخیص فلزات یا طلا از موقعیت فرکانس خاص ان فلز یا طلا بهره میبرد فرکانس خاص فلزات یا طلا از جریان الکترونی مربوط به نوع مواد ان فلز [...]