دسامبر 2020

فلزیاب خصوصیات اصلی تفکیک

توسط |2020-12-12T10:35:28+03:30دسامبر 12th, 2020|فلزیاب|

توانائی فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب اصل کار ان تشخیص اهداف و فلزات و طلا در زمان آزمایش یا تست در موقع تمرین است و خصوصیات اصلی تفکیک جداسازی همه منابع و [...]