سپتامبر 2022

ساخت فلزیاب فرکانسی

توسط |2022-09-02T15:32:09+04:30سپتامبر 2nd, 2022|فلزیاب فرکانسی|

ساخت فلزیاب ساخت فلزیاب یا هر نوع یابنده به نوع طراحی مدار ان یابنده وابسته است و شرایط ساخت یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در ابتداء از طراحی مدار ان [...]

می 2022

آوریل 2022

فلزیاب التراسونیک سنسور فرکانسی

توسط |2022-04-17T08:33:48+04:30آوریل 17th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب تصویری لیزری عمق زیاد بکارگیری مادون قرمز که با لیزر نیز میگویند در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای افزایش توان تشخیص بازتاب جریان فرکانس مربوط به هدف اصلی [...]

فلزیاب پالسی خطا آسان

توسط |2022-04-16T21:37:33+04:30آوریل 16th, 2022|فلزیاب پالسی|

خطا فلزیاب آسان مغناطیسی فلزیاب آسان از نوع مغناطیسی است ولی به اندازه سادگی در کار ساده نیز خطا مینماید و اپراتور یا کاربر نمیتواند هدف اصلی را از خطا در این نوع یابنده ها [...]

ژانویه 2022

فلزیاب اختلال از سیگنال مزاحم

توسط |2022-01-21T12:58:37+03:30ژانویه 21st, 2022|فلزیاب|

همه منابع و فلزات و مواد معدنی دارا جریانات مغناطیسی و فرکانسی یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی و خصوصیات بار الکتریکی و الکترونی مربوط به مولکول خود میباشد و همه منابع و فلزات و [...]

اکتبر 2021

پاسخ قابل قبول فلزیاب

توسط |2021-10-05T21:44:12+03:30اکتبر 5th, 2021|فلزیاب|

هر واکنشی در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پاسخ به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر نمیباشد و واکنش های ایجاد شده در یابنده ها میتواند از شرایط وجود سنگ [...]

دسامبر 2020

نمایش مطالب بیشتر