ژانویه 2023

ساخت فلزیاب با کنترل تلویزیون

توسط |2023-01-25T18:31:56+03:30ژانویه 25th, 2023|فلزیاب|

ساخت فلزیاب با کنترل تلویزیون در اصل فلزیاب نیست زیرا مدار فلزیاب یا یابنده باید طبق اصول طراحی گردد که در جریان  انتشار مغناطیس یا انتشار فرکانس عمل نماید که در اصل خیلی از مدارات [...]

ساخت فلزیاب با فایندر ماهواره

توسط |2023-01-23T13:33:53+03:30ژانویه 23rd, 2023|فلزیاب|

ساخت فلزیاب با فایندر ماهواره در اصل در جریان فرکانس های بالا عمل مینماید و شرایط یک سیستم یابنده با اصول مدارات رادار فرکانسی با فرکانس پایین برای تفکیک طلا در عمق ندارد و برای [...]

ساخت فلزیاب با عمق بالا

توسط |2023-01-22T11:57:54+03:30ژانویه 22nd, 2023|فلزیاب|

ساخت فلزیاب با عمق بالا نیاز به یک مدار خاص پیشرفته دارد و ساخت فلزیاب با عمق بالا فقط با طراحی مدار در نوع فرکانسی انجام شدنی است و طراحی هر نوع یابنده یا فلزیاب [...]