جولای 2023

فلزیاب پیشرفته اثر تنظیمات بر هم

توسط |2023-07-04T17:22:20+04:30جولای 4th, 2023|فلزیاب|

مدار یابنده پیشرفته یا فلزیاب پیشرفته بصورتی طراحی میگردد که تنظیمات با هم ارتباط داشته و در حین جستجو این تنظیمات بر روی هم اثر مستقیم داشته و ارتباط تنظیمات موجب میگردد که تعادل در [...]

ژانویه 2023

ساخت فلزیاب با کنترل تلویزیون

توسط |2023-01-25T18:31:56+03:30ژانویه 25th, 2023|فلزیاب|

ساخت فلزیاب با کنترل تلویزیون در اصل فلزیاب نیست زیرا مدار فلزیاب یا یابنده باید طبق اصول طراحی گردد که در جریان  انتشار مغناطیس یا انتشار فرکانس عمل نماید که در اصل خیلی از مدارات [...]

ساخت فلزیاب با فایندر ماهواره

توسط |2023-01-23T13:33:53+03:30ژانویه 23rd, 2023|فلزیاب|

ساخت فلزیاب با فایندر ماهواره در اصل در جریان فرکانس های بالا عمل مینماید و شرایط یک سیستم یابنده با اصول مدارات رادار فرکانسی با فرکانس پایین برای تفکیک طلا در عمق ندارد و برای [...]

ساخت فلزیاب با عمق بالا

توسط |2023-01-22T11:57:54+03:30ژانویه 22nd, 2023|فلزیاب|

ساخت فلزیاب با عمق بالا نیاز به یک مدار خاص پیشرفته دارد و ساخت فلزیاب با عمق بالا فقط با طراحی مدار در نوع فرکانسی انجام شدنی است و طراحی هر نوع یابنده یا فلزیاب [...]

فلزیاب کیفیت تفکیک در کار

توسط |2023-01-17T20:15:43+03:30ژانویه 17th, 2023|فلزیاب|

کیفیت تفکیک در هر نوع یابنده در زمان تست مشخص میگردد و آن یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارد بهترین [...]

آوریل 2022

ژانویه 2022

فلزیاب اختلال از سیگنال مزاحم

توسط |2022-01-21T12:58:37+03:30ژانویه 21st, 2022|فلزیاب|

همه منابع و فلزات و مواد معدنی دارا جریانات مغناطیسی و فرکانسی یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی و خصوصیات بار الکتریکی و الکترونی مربوط به مولکول خود میباشد و همه منابع و فلزات و [...]