ژانویه 2022

فلزیاب اختلال از سیگنال مزاحم

توسط |2022-01-21T12:58:37+03:30ژانویه 21st, 2022|فلزیاب|

همه منابع و فلزات و مواد معدنی دارا جریانات مغناطیسی و فرکانسی یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی و خصوصیات بار الکتریکی و الکترونی مربوط به مولکول خود میباشد و همه منابع و فلزات و [...]