آگوست 2020

فلزیاب حذف سیگنال تفکیک

توسط |2020-08-12T18:58:41+04:30آگوست 12th, 2020|فلزیاب|

فلزیاب ان دسته سیگنال مزاحم راکه در تنظیمات تعیین نشده است نادیده میگیرد و در این شرایط نوع تنظیمات فلزیاب برای حذف منابع ایجاد کننده خطا امری مهم و قابل تامل است فلزیاب حرفه ای [...]