نوامبر 2020

فلزیاب مغناطیسی جابجائی بار الکتریکی

توسط |2020-11-06T12:46:21+03:30نوامبر 6th, 2020|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی برای تشخیص فلزات با تغییر فاز از وضعیت جابجائی بار الکتریکی در میدان مغناطیس سر جستجوگر بهره میبرد و ولتاژ در سرجستجوگر عامل ایجاد میدان مغناطیسی میباشد فلزیاب مغناطیسی که با تغییر میدان [...]