اکتبر 2021

فلزیاب خطوط ارتباط تشخیص

توسط |2021-10-20T09:56:39+03:30اکتبر 20th, 2021|فلزیاب|

بعضی از منابع در صحنه کار میتواند وضعیتی از خطوط مغناطیسی را پدید آورد که ارتباط بین منابع متفاوت را بر یکدیگر متصل نموده یا جریانات مغناطیسی بر هم نیرو وارد نموده و این چنین [...]