دسامبر 2020

فلزیاب بالانس زمینی

توسط |2020-12-06T16:01:38+03:30دسامبر 6th, 2020|فلزیاب|

سیستمهای فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و ..... برای ایجاد همگرایی با شرایط بار الکتریکی زمین نیاز به عمل بالانس زمینی داشته و در این جهت [...]