نوامبر 2022

فلزیاب فرکانسی عدم ترکیب میدان ها طبق خواص فرکانسی

توسط |2022-11-12T20:55:24+03:30نوامبر 12th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فرکانس در شرایط ترکیبی و تبدیلی و انتشار و بازتاب در اصل با وضعیت خواص مولکولی مواد معدنی و فلزات و طلا و نقره و منابع در جداسازی عمل مینماید که جریان نوترون و پروتون [...]