ژانویه 2022

اکتبر 2021

فلزیاب تفکیک دار جداسازی ترکیب

توسط |2021-10-06T20:13:32+03:30اکتبر 6th, 2021|ردیاب خوراکی|

انرژی و مغناطیس یا جریانات پر فشار الکتریکی از بارهای الکتریکی منابع حاصل از میدان های مغناطیسی یا الکتریکی یا فرکانسی یا الکترو مغناطیس میتواند جریانات متفاوتی را شکل دهد که این وضعیت یک تفاوت [...]