دسامبر 2020

نوامبر 2020

فلزیاب تنظیمات متناسب با مدار

توسط |2020-11-30T08:04:24+03:30نوامبر 30th, 2020|فلزیاب|

همانگونه که تنظیمات سیستمهای فرکانسی با مغناطیسی در جهت نوع تشخیص در سطح و عمق متفاوت است و عملکرد واکنشی آنها برای تشخیص به نسبت مغناطیسی یا فرکانسی بودن نیز متفاوت است میتوان بیان نمود [...]