دسامبر 2020

فلزیاب تفکیک طلا نشانه توان

توسط |2020-12-02T08:30:57+03:30دسامبر 2nd, 2020|فلزیاب|

کمتر فلزیابی در دنیا میتواند طلا را در عمق تفکیک نماید و ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی که بتواند طلا را در عمق تفکیک نماید برای همه امورات مورد بحث برای فلزیاب و رادار [...]