سپتامبر 2020

فلزیاب مغناطیس نویز مواد زمین

توسط |2020-09-13T08:13:27+04:30سپتامبر 13th, 2020|فلزیاب|

فلزیاب مغناطیسی در زمانیکه وضعیت زمین در صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع ناگهانی تغییر میابد از خود واکنش نشان داده و جهت میدان مغناطیس سرجستجوگر تغییر یافته و تغییر فاز شکل [...]