اکتبر 2021

فلزیاب جریانات ایجاد خطا

توسط |2021-10-14T21:54:02+03:30اکتبر 14th, 2021|فلزیاب|

جریانات فشار نیرو های مغناطیسی یا فرکانسی که از شرایط منابع متفاوت در یک صحنه کار پدید آید میتواند بر حوزه اطراف خود نیرو وارده نموده ترکیب شده یا تبدیل گردد و میزان حجم فشار [...]

مارس 2021

فلزیاب خطا در خطوط حرکتی

توسط |2021-03-21T17:23:00+03:30مارس 21st, 2021|فلزیاب|

در زمان جستجو برای تشخیص خطوط حرکتی برای مشخص شدن مسیر و محدوده هدف یا طلا یا فلز مورد نظر باید اصول تقسیم بندی و خطوط حرکتی با دقت ترسیم گردد تا هدف یا طلا [...]