ژانویه 2021

یون یاب تشخیص یون

توسط |2021-01-04T14:39:51+03:30ژانویه 4th, 2021|یون یاب|

ظرفیت تشخیص فلزات یا طلا یا منابع و اهداف با جریان مشخص نمودن در زمان کار اولیه است که وضعیت یابنده بودن را تعیین مینماید و در یون یاب نمیتوان شرایط تشخیص فلزات و طلا [...]