ژانویه 2023

فلزیاب فرکانسی چگونگی و روش تشخیص نقاط مزاحم

توسط |2023-01-07T23:47:10+03:30ژانویه 7th, 2023|فلزیاب|

تنظیمات در یابنده فرکانسی شرایط چگونگی تشخیص خطا از منابع دیگر را برای اپراتور یا کاربر فراهم میاورد و در صحنه کار اصلی امکان وجود هر نوع تغییرات طبیعی یا تغییرات غیر طبیعی یا توسط [...]

اکتبر 2022

دسامبر 2021

اکتبر 2021

فلزیاب جریانات ایجاد خطا

توسط |2021-10-14T21:54:02+03:30اکتبر 14th, 2021|فلزیاب|

جریانات فشار نیرو های مغناطیسی یا فرکانسی که از شرایط منابع متفاوت در یک صحنه کار پدید آید میتواند بر حوزه اطراف خود نیرو وارده نموده ترکیب شده یا تبدیل گردد و میزان حجم فشار [...]