ژانویه 2023

فلزیاب فرکانسی تشخیص تراکم میدان عامل خطا

توسط |2023-01-27T13:07:09+03:30ژانویه 27th, 2023|فلزیاب|

یابنده یا ردیاب یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در نوع فرکانسی با توجه به آنکه با جریان فرکانسی متعلق به رادار فرکانسی و انتشار فرکانس پایین با میدان الکترومغناطیس با بار [...]

فلزیاب فرکانسی عبور حذف از طریق خواص فرکانسی

توسط |2023-01-19T08:55:57+03:30ژانویه 19th, 2023|دسته‌بندی نشده|

وقتیکه فرکانس در شرایط مدار متعلق به رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی منتشر میگردد همه اجسام و میدان ها و فلزات و مواد معدنی [...]

فلزیاب تفکیک دار ترکیب حذف خطا

توسط |2023-01-16T09:49:17+03:30ژانویه 16th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

ترکیب کار یابنده برای تفکیک DISCRIMINATE در تشخیص اهداف و فلزات به نسبت نوع انتشار مغناطیس Magneticیا فرکانس Frequency در جریان جداسازی میتواند وضعیت حذف خطا را دسته بندی نماید تا بتواند اپراتور یا کاربر [...]